Schulden, maar geen hulp

Op deze pagina

  Column
  Echtpaar zit gebogen over laptop en brieven

  Annie* en Ted* hebben schulden. Teds eenmanszaak is failliet gegaan en hij raakt arbeidsongeschikt. Ze verkopen hun huis, maar met een restschuld. Ze raken achter met betalen van hun zorgverzekering en belastingen. Ook andere schuldeisers kloppen aan.

  Annie en Ted vragen hun gemeente Tiel om hulp. Het lukt hen zelf niet hun slechte financiële situatie te keren. Gemeente Tiel spreekt met het echtpaar. Ted vertelt dat de Belastingdienst beslag gelegd heeft op zijn uitkering. Hij heeft een schuld bij de Belastingdienst en een deel van zijn uitkering wordt daarom aan de Belastingdienst betaald. De gemeente zegt dat Annie en Ted eerst moeten zorgen dat de Belastingdienst het beslag opheft. Dan is het inkomen stabiel en start de gemeente het schuldhulpverleningstraject.

  Annie en Ted mailen en bellen met de Belastingdienst. Maar wat ze ook doen, de Belastingdienst blijft beslag leggen op de uitkering. Ze geven dit verschillende keren door aan de gemeente. Maar daar komt weinig op terug. Uiteindelijk klagen ze hierover bij de gemeente. Inmiddels is een jaar verstreken en het echtpaar is geen stap verder.

  De gemeente vindt uiteindelijk ook dat alles te lang heeft geduurd. En dat ze het echtpaar slecht geïnformeerd hebben. Wel meent de gemeente dat bij schuldhulpverlening de eigen verantwoordelijkheid centraal staat. Dus Annie en Ted hadden zelf moeten zorgen dat de Belastingdienst geen beslag meer legt op de uitkering. Uiteindelijk start de gemeente toch de schuldhulpverlening.

  Annie zit de zaak nog steeds niet lekker. Ze klaagt bij ons. Ze snapt de eigen verantwoordelijkheid. Maar ze kreeg gewoon niets voor elkaar bij de Belastingdienst. Wij bekijken de situatie. We zien helaas vaker dat mensen aanlopen tegen drempels in het schuldhulpverleningstraject. Dat het echtpaar eerst zelf het beslag van de uitkering moet krijgen, is zo'n drempel. Annie heeft de gemeente vaak laten weten dat dit niet lukte. Logisch ook, want een schuldeiser heft niet zomaar een beslag op. Terwijl een schuldhulpverlener hier makkelijker iets aan had kunnen doen, omdat gemeenten hierover afspraken hebben met sommige schuldeisers.

  Ook vragen we ons af waarom het beslag überhaupt van de uitkering af moest. De gemeente is uiteindelijk gestart met de schuldhulpverlening en toen lag er ook nog beslag op de uitkering. Kortom, ze hebben Annie en Ted onnodig tegen een drempel op laten lopen.

  In ons rapport 'Burgerperspectief op schuldhulpverlening' staat wat u mag verwachten van uw gemeente bij schuldhulpverlening. In ieder geval regelmatig contact over uw situatie, maatwerk als uw situatie daarom vraagt, geen onnodige drempels en een vlotte aanpak. Spreek uw gemeente hierop aan. Komt u er niet uit? U kunt ons altijd (gratis) bellen: 0800-33 555 55.

  Van gemeente Tiel hebben we begrepen dat zij inmiddels veel hebben verbeterd. Binnenkort zullen we daar meer over horen.

  *gefingeerde naam
  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column