Eigen bijdrage

Hebt u een vraag voor het CAK over de eigen bijdrage? Klopt de berekening van uw eigen bijdrage niet? Of krijgt u geen reactie van het CAK op uw bezwaar?Op deze pagina helpen wij u verder met uw vragen.

Oudere dame met twee verzorgers

Mijn vraag gaat over

 • Hoeveel eigen bijdrage heb ik al betaald?

  Krijgt u zorg of ondersteuning op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u daar vaak een eigen bijdrage voor. Het CAK berekent hoeveel die eigen bijdrage is, en stuurt u een rekening. Vindt u deze rekening niet duidelijk? Of weet u niet hoeveel eigen bijdrage u al heeft betaald? Dat is vervelend.

  U kunt het CAK om uitleg vragen. Een tip: vraag de medewerker van het CAK om de uitleg voor u op te schrijven en toe te sturen. Dan kunt u dit op een later moment altijd nog teruglezen.

  Stel uw vraag eerst aan het CAK zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het CAK? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik wil of kan een rekening van het CAK niet betalen

  Hebt u bericht gekregen dat u geld moet betalen aan het CAK? Dit kan dan gaan om de eigen bijdrage. Maar ook om een correctie of een verrekening, bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat u te weinig hebt betaald. Bent u het niet eens met het bedrag dat u moet betalen? Dat is vervelend.

  Vaak kunt u bij het CAK bezwaar maken tegen de rekening. Doe dat wel op tijd: binnen 6 weken na de datum van de rekening. Vertel in uw bezwaar duidelijk waarom u het niet eens bent met het te betalen bedrag. Als u niet zeker weet of u bezwaar moet maken, kunt u om raad vragen bij het Juridisch Loket.

  Lukt het u niet om de rekening te betalen? Dan kunt u aan het CAK vragen om een betalingsregeling. U hoeft dan het bedrag niet in een keer te betalen.

  Stel uw vraag eerst aan het CAK zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het CAK? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • De berekening van mijn eigen bijdrage klopt niet

  Hebt u een rekening van het CAK gekregen? En klopt het bedrag volgens u niet? Dat is vervelend. Het kan zijn dat de gegevens die het CAK heeft gebruikt niet meer kloppen. Bijvoorbeeld omdat de zorg die u krijgt of uw inkomen is veranderd. De meeste gegevens krijgt het CAK van de Belastingdienst of van uw gemeente.

  Wilt u uw gegevens laten aanpassen? Dan kunt u aan het CAK vragen om dat te doen. Weet u niet zeker of de berekening niet goed is gemaakt? Dan kunt u dit ook navragen bij het CAK. Het kan zijn dat het CAK u verwijst naar de Belastingdienst of uw gemeente.  

  Blijft het voor u onduidelijk hoe de hoogte van de eigen bijdrage tot stand gekomen is? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het CAK. Komt u er alsnog samen niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik heb bezwaar gemaakt tegen een beslissing van het CAK, maar ik hoor niets

  Hebt u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van het CAK? Maar u hebt hier nog geen reactie op gekregen? Dat is vervelend. Als u bezwaar maakt, krijgt u eerst bericht dat het CAK aan de slag gaat met uw bezwaar. Het kan meer dan 12 weken duren voordat u hoort wat de nieuwe beslissing van het CAK is.

  Duurt de beslissing van het CAK te lang? Dan kunt u een klacht indienen. Ook kunt u het CAK in gebreke stellen. Dat kan alleen als het CAK u niet heeft verteld dat de behandeling van uw bezwaar langer duurt. Hierover kunt u advies vragen aan het Juridisch Loket of een advocaat.

  Komt u er met het CAK niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik wil iets regelen maar het is niet duidelijk bij welke instantie ik moet zijn

  Wilt u bij het CAK iets vragen of regelen, zoals uw gegevens aanpassen? Maar is het niet duidelijk of u daarvoor bij het CAK moet zijn of een andere instantie zoals uw zorgverzekeraar, de SVB, de Belastingdienst of UWV? Dat is vervelend. Bij de regelingen die het CAK uitvoert, kunnen meerdere partijen betrokken zijn. 

  Vraag eerst bij het CAK bij wie u moet zijn. Als u niet tevreden bent met hoe een instantie u heeft geholpen, kunt u ook bij hen een klacht indienen. Komt u er niet uit, of loopt u vast bij het CAK? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555