Archief

Rapport

2009/254

Verzoeker ontving een WAO-uitkering van het UWV. Ten behoeve van haar aanvraag huur- en zorgtoeslag nam verzoekster telefonisch contact op met UWV Telefoon om geïnformeerd te worden over haar inkomen. Volgens haar werd zij door het UWV verkeerd en…
Rapport

2009/253

Verzoeker is advocaat in Amsterdam en had op zaterdag 10 november 2007 strafpiketdienst. Verzoeker wilde een spoedeisende zaak met de piketofficier bespreken en belde daarvoor een speciaal voor advocaten en andere partners van politie opengesteld nummer.…
Rapport

2009/252

In april 2004 nam het LBIO de inning van de kinderalimentatie bij verzoeker over van zijn ex-partner, omdat er een achterstand zou zijn ontstaan in zijn betalingen vanaf januari 2004. Het LBIO legde in november 2007 beslag op de bankrekening van verzoeker.…
Rapport

2009/251

Verzoeker is advocaat en vraagt in die hoedanigheid, namens zijn cliënt, stukken op bij de IND. Verzoeker klaagt erover dat de IND hem heeft gevraagd een machtiging te overleggen. Aangezien er bij de IND geen twijfel bestond over de vraag of verzoeker…
Rapport

2009/249

Op 12 mei 2007 ontving de politie Zeeland omstreeks 05:00 uur een melding van een verkeersongeval waarbij een auto van de weg was geraakt. Ter plaatse troffen politieambtenaren N. en S. verzoekster in de auto aan en spraken haar aan. Omdat bij hen het…
Rapport

2009/248

Verzoekers klagen er over dat het college van burgemeester en wethouders van Wervershoof niet heeft beslist op hun klacht over het verslag van een bewonersbijeenkomsten en de burgemeester daarover geen gesprek wilde aangaan. De Nationale ombudsman maakte…
Rapport

2009/247

Verzoeker maakt gebruik van de regeling ziekenvervoer en was niet tevreden over de taxionderneming die zijn vervoer regelde. Op enig moment vroeg verzoeker de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) een onderzoek in te stellen naar zijn klachten over onder…
Rapport

2009/246

Verzoeker was tijdens zijn werk op de politieacademie het slachtoffer geworden van een kwalijke actie. Kort daarna werd verzoeker uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek voor de functie van schietbaanbeheerder op de politieacademie. Voordat verzoeker het…
Rapport

2009/245

Verzoeker ontving een brief van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) met het verzoek de achterstallige kinderalimentatie aan zijn dochter over te maken. Volgens de dochter kwam verzoeker zijn betalingsverplichting niet of onvoldoende na…
Rapport

2009/244

X, de verstandelijk gehandicapte zoon van verzoeker, verbleef sinds 1 april 2002 in een woonvoorziening te Assen. Vanaf juni 2002 stuurde Achmea Zorgkantoor hem (herziene) beschikkingen en nota's met betrekking tot de eigen bijdrage AWBZ. Na het overlijden…