Archief

Rapport

2009/274

Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders op 6 september 2008 een aantal bomen had laten kappen, waarvoor weliswaar bij besluit van 1 september 2008 vergunning - aan zichzelf - was verkregen, maar met de voorwaarde dat niet…
Rapport

2009/273

De politie (zeven politieambtenaren) wilde een van de zoons van verzoekers aanhouden om een straf uit te zitten. Zij kwamen in de tuin van de woning van verzoekers en liepen via de achterdeur naar de voordeur om hun collega's binnen te laten. Verzoeker gaf…
Rapport

2009/272

Op 8 maart 2006 is verzoeker door de politie in Delft aangehouden op verdenking van diefstal c.q heling van auto onderdelen en overgebracht naar het politiebureau. Daar werd hij ten behoeve van het onderzoek ingesloten. Op 27augustus 2008 deed de…
Rapport

2009/271

Verzoeker bevond zich in het weekend 's nachts op de Leidsekruisstraat te Amsterdam, toen hij zag dat een fietser werd aangehouden door de politie. Verzoeker ging ter plaatse en een politieambtenaar vorderde hem om weg te gaan. Verzoeker ging de discussie…
Rapport

2009/270

Verzoeker bezat vier units, die hij als werkplaats gebruikte. Deze units stonden op een bedrijventerrein, waarvan verzoeker een stuk grond van X had gehuurd. X was op een gegeven moment failliet verklaard. Twee maanden later zag verzoekers zaakwaarnemer A.…
Rapport

2009/269

Om zes uur 's morgens kwamen vier politieambtenaren bij verzoekers thuis om hun dertienjarige autistische zoon aan te houden omdat hij zich niet had gemeld bij het politiebureau. Verzoeker wilde zijn zoon niet meegeven en werd aangehouden. Hij werd geboeid…
Rapport

2009/268

Verzoeker was sinds januari 1981 in dienst bij het regionale politiekorps Hollands Midden. Vanaf 1 februari 2001 was hij werkzaam bij de Criminele Inlichtingendienst te L. Als gevolg van verzoekers echtscheiding en de hiermee samenhangende complicatie dat…
Rapport

2009/267

Verzoeker heeft een overlijdensbiljet voor een overleden cliënt ingevuld en in een antwoordenveloppe van de Belastingdienst verzonden. Na ruim een jaar ontvangen de erven een aanmaning tot het doen van aangifte waarbij vermeld wordt dat een boete kan…
Rapport

2009/266

Verzoekster raakte betrokken bij een aanrijding, waarna politieambtenaren ter plaatse kwamen en een proces-verbaal en registratieset opmaakten. In deze registratieset staat vermeld dat verzoekster geen voorrang verleende. Hiermee was verzoekster het niet…
Rapport

2009/265

Verzoekster deed in Noord-Brabant aangifte van fraude, bedrog en/of valsheid in geschrift. De plaatselijke politie zond de aangifte ter behandeling naar regiokorps Utrecht. De aangifte raakte daar zoek, werd vervolgens nogmaals naar het korps gestuurd,…