Heeft u last van onduidelijke regels of regeldruk?

Wilt u een melding doen?

Heeft uw bedrijf last van tegenstrijdige of onduidelijke regels van de Rijksoverheid? Of van onnodige administratieve lasten? Wilt u een suggestie doen hoe het makkelijker of goedkoper kan? Hiervoor kunt u terecht bij het Meldpunt Regelgeving van Antwoord voor Bedrijven. Het meldpunt van Antwoord voor Bedrijven houdt zich bezig met onduidelijkheid in de wet- en regelgeving. En met de (onnodige) lasten die u als ondernemer ervaart bij toezicht en handhaving.

Wat gebeurt er met een melding bij Antwoord voor bedrijven?

Als u een melding doet bij het meldpunt Antwoord voor bedrijven, zorgen zij dat uw melding bij de juiste overheidsinstantie terecht komt. Ze geven de (anonieme) melding ook door aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) en het ministerie van Economische Zaken.