Uw privacy

De Nationale ombudsman vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers belangrijk.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Dient u een klacht bij ons in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens slaan wij op in ons digitaal archief. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van ons werk: het behandelen van klachten over de overheid. Daarnaast gebruiken we uw gegevens voor het vragen van feedback over onze dienstverlening. Als wij dit doen, en we huren daar bijvoorbeeld een onderzoeksbureau voor in, dan zorgen wij er met elkaar voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of -zover de wet dat ons toestaat- te verwijderen. U kunt ons ook laten weten dat u niet wilt deelnemen aan een feedbackverzoek, als u een klacht heeft over ons privacy- of cookiebeleid.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan  wettelijk is  toegestaan. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Archiefwet 1995 schrijven de bewaartermijnen voor. Deze wetten schrijven ook voor hoe de overheid moet omgaan met gegevens die door haar zijn opgemaakt en ontvangen.

Wat doen wij met cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies. De cookies gebruiken wij om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren. We gebruiken deze gegevens niet op individueel persoons- of computerniveau. De gegevens zijn daarom niet te herleiden tot een bepaalde computer of persoon.

Hoe gaan online partijen om met uw privacy?

Wij gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Komt u via links op onze website terecht op andere websites, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp? Dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met uw persoonlijke informatie en privacy. Wij raden u dan ook sterk aan hun privacybepalingen goed door te lezen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.

Onderwerpen: