Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

140 resultaten gevonden

 1. Instantiegroep 17 december 2018

  Jeugdzorg

 2. Rapport 3 april 2018

  2018/012 Bureau Jeugdzorg doet recht aan belangen kinderen, maar klachtbehandeling kan beter

  Twee pleegzorgouders dienen een klacht in over Bureau Jeugdzorg Limburg (BJL) over de gang van zaken rond het weghalen van twee kinderen en de manier waarop BJL op hun klacht heeft gereageerd. De ombudsman onderzoekt daarnaast ook het initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming om de pleegzorgouders mee te laten werken aan een gesprek waarin hun pleegdochter te horen zou krijgen dat zij weg moest bij hen. Dit terwijl de rechtbank zich daarover nog niet had uitgesproken. De Nationale ombudsman vindt de klacht over het BJL niet gegrond, behalve wat betreft de klachtbehandeling, die is gegrond. De gedraging van de Raad voor de Kinderbescherming vindt de ombudsman behoorlijk.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 29 januari 2008

  Bureau Jeugdzorg had regie moeten nemen in zaak Kelly

  Begin januari 2006 is de 7-jarige Kelly door haar moeder, die kampte met psychiatrische problemen, om het leven gebracht. Een paar dagen daarvoor had de moeder een afspraak met Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant afgezegd. De Nationale ombudsman, Alex…
  Lees meer
 4. Rapport 29 september 2014

  2014/128 Bureau Jeugdzorg heeft zorgmelding onvoldoende serieus genomen

  Man is gescheiden en zijn dochter woont bij zijn ex-vrouw. Hij en zijn maatschappelijk werkster maken zich ernstig zorgen over de thuissituatie van de dochter en er is slecht contact met de moeder. De maatschappelijk werkster stuurt namens de man per aangetekende post een zorgmelding naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van het Bureau Jeugdzorg (AMK) waarin wordt aangedrongen op plaatsing bij de vader of uithuisplaatsing. De man klaagt tevergeefs bij het AMK dat de zorgmelding niet serieus is behandeld. De Nationale ombudsman onderzoekt de zaak en stelt vast dat het AMK niets heeft gezegd over het feit dat de zorgmelding eerst ruim twee weken niet traceerbaar was. Ook was ten onrechte bepaald dat de zorgmelding eerst aan de moeder voorgelegd moest worden. Daarnaast had het AMK de melding slechts ter kennisgeving aan de Raad voor de Kinderbescherming gestuurd, waar de melding opnieuw zoekraakte. Het AMK had niet zelf gecheckt of deze was aangekomen en onderzocht. Het AMK had hierdoor de indruk gewekt niet actief naar de man of de maatschappelijk werkster te luisteren.
  Lees meer
 5. Rapport 24 december 2013

  2013/212: Man klaagt over uitvoering OTS en klachtbehandeling door Bureau Jeugdzorg

  Gescheiden vader klaagt over de manier waarop BJZ Limburg de OTS van zijn kinderen heeft uitgevoerd. BJZ heeft zich alleen laten leiden door de afhoudende opstelling van de moeder en geen oog gehad voor de veiligheid en situatie van de kinderen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zijn van mening dat deze kwestie niet mag worden afgedaan als echtscheidingsstrijd. De Raad voor de Kinderbescherming onderkende in het rapport voor de rechter al een bepaalde problematiek bij de moeder en de stiefvader die echter niet door BJZ is onderzocht. De kinderen moeten er op kunnen rekenen tijdens de OTS dat de gezinsvoogd vasthoudend is tot het probleem is aangepakt. De klachtencommissie had de klacht zorgvuldiger moeten behandelen.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 27 juni 2008

  Gebrekkige samenwerking verlamt hulpverlening Bureau Jeugdzorg

  De 16- jarige Pascal is op 30 april 2007 om het leven gebracht toen hij in drugs handelde. Acht maanden eerder was Pascal vanwege de handel in harddrugs door de kinderrechter veroordeeld tot jeugddetentie met de bijzondere maatregel van hulp en steun.…
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 23 maart 2010

  Ombudsman en Bureaus Jeugdzorg ontwikkelen gezamenlijke visie op klachtbehandeling

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft met drie Bureaus Jeugdzorg een gezamenlijke visie op goede, eerlijke en eenduidige klachtbehandeling ontwikkeld. Op grond van die visie hebben zij een handreiking opgesteld voor kwalitatieve…
  Lees meer
 8. Rapport 15 november 2016

  2016/102 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zorgt niet voor tijdige verstrekken van indicatie pleegzorg

  Grootouders vangen hun kleinkinderen tijdelijk op vanwege problemen in de thuissituatie. Ze klagen er bij de Nationale ombudsman over dat het toenmalig Bureau Jeugdzorg te Haarlem (BJZ) niet zorgt voor een tijdige toekenning van een pleegzorgvergoeding. Een spoedindicatie pleegzorg is volgens BJZ niet noodzakelijk omdat de ouders zelf voor opvang zorgen. De ombudsman geeft geen oordeel over deze klacht omdat hij zelf niet kan afwegen of er wel of geen reden is voor afgifte indicatie. BJZ heeft niet voldoende (open) met grootouders gecommuniceerd waardoor het proces is vertraagd. Dit brengt echter niet mee dat achteraf kan worden vastgesteld dat de indicatie eerder had moeten worden afgegeven.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 6 november 2012

  Andere aanpak Bureau Jeugdzorg en rechters nodig bij strijdende ouders

  De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, en de Kinderombudsman Marc Dullaert, vinden het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg in samenwerking met rechters hun aanpak van ouders in een conflictscheiding herzien. Zij…
  Lees meer
 10. Instantie 8 september 2015

  Jeugdbescherming Brabant (voorheen Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant)

  Bevoegd: De Nationale ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader. Dat wil zeggen dat de hulp van jeugdzorg niet vrijwillig door u is ingeroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de…
  Lees meer