Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

7 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 8 november 2018

  Ombudsman onderzoekt klachtbehandeling van COA

  De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) klachten van asielzoekers en advocaten behandelt. De ombudsman ontving signalen van advocaten en klachten over de klachtbehandeling van het COA. Hij toetst of…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 28 maart 2001

  Opvang asielzoekers in aanmeldcentra zorgwekkend

  De opvang van asielzoekers in de aanmeldcentra is zorgwekkend, concludeert de Nationale ombudsman, mr. R. Fernhout, op basis van een zojuist afgerond onderzoek. Sinds de invoering van de 48 uurs-procedure in 1999 zijn asielzoekers gedwongen vaak dagen te…
  Lees meer
 3. Rapport 17 juni 2011

  2011/186: Asielzoeker klaagt over onjuiste informatieverstrekking COA over financiële regeling huisvesting

  Een asielzoeker verblijft met zijn vrouw en drie kinderen sinds 2004 in het AZC Apeldoorn. Zij krijgen een verblijfsvergunning en gaan op zoek naar woonruimte. Vanwege de gezondheid van de ouders is een flat niet mogelijk en zoeken ze een eengezinswoning. In Apeldoorn kunnen ze zo'n woning niet krijgen, maar wel in de gemeente Epe. Hij klaagt erover dat het COA foute informatie heeft gegeven over een financiële vergoeding van de gemeente Apeldoorn. De Nationale ombudsman constateert dat het COA verzoeker over de algemene aspecten van huisvesting behoorlijk heeft geïnformeerd en erop heeft gewezen dat hij voor specifieke informatie over de huisvesting in de gemeente waar hij zou gaan wonen, bij die gemeente zelf moest zijn. Volgens de ombudsman valt het COA niet iets te verwijten, ook al omdat verzoeker is bijgestaan door rechtshulp.
  Lees meer
 4. Rapport 23 juni 2014

  2014/063 IND laat asielzoekster aanvankelijk niet bijstaan door eigen advocaat

  Een Iraanse vrouw en haar drie dochters vragen in het aanmeldcentrum in Ter Apel asiel aan. Advocaat laat schriftelijk en telefonisch aan de IND weten dat hij de vrouw en haar dochters bij wil staan en verzoekt daar in de planning voor het gehoorgesprek rekening mee te houden. Dit gebeurt niet en de vrouw en dochters trekken hun asielaanvraag in. Een maand later vragen zij opnieuw asiel aan en kunnen nu wel bijgestaan worden door deze advocaat. Ze ontvangen een verblijfsvergunning. Ze klagen erover dat de Decentrale Planning in eerste instantie weigerde de planning aan te passen. De Nationale ombudsman begrijpt dat een snelle en zorgvuldige procedure nodig is maar vindt ook dat er ruimte moet zijn voor maatwerk. Dat is hier niet voldoende gebeurd. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor excuses aangeboden.
  Lees meer
 5. Rapport 23 september 2013

  2013/124: Eigen onderzoek naar onverzekerdenregeling voor (ex)asielzoekers

  Dit is een onderzoek uit eigen beweging naar de onverzekerdenregeling voor (ex)asielzoekers. Asielzoekers met een verblijfsstatus moeten zichzelf verzekeren voor de zorgverzekeringswet, de SVB geeft dit door aan het CVZ. Na vier maanden niet-betaling stuurt het CVZ een aanmaning en krijgen ze een boete. Dit geldt ook voor een kleine groep vergunninghouders die nog in een asielzoekerscentra verblijven omdat zij nog geen huisvesting hebben. Omdat zij afhankelijk zijn van financiering van het COA, betaalt het COA de verzekering en de boetes. De Nationale ombudsman vindt dat de SVB en het CVZ meer oog moeten hebben voor de specifieke omstandigheden waarin de ex-asielzoeker is terecht gekomen en moeten naar oplossingen zoeken die bij de persoon passen. Hij doet de aanbeveling om dit samen met het COA op te lossen
  Lees meer
 6. Onderzoek 3 oktober 2013

  2013/125: Eigen onderzoek naar medische zorg voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers

  Dit rapport komt uit in een periode dat er veel te doen is rond medische zorg aan (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Ik ben mijn onderzoek op 21 februari jl.

  Lees meer
 7. Rapport 16 augustus 2010

  2010/221

  Verzoeker klaagt over de handelwijze van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in de nakoming van in 2006 gemaakte afspraken tussen de gemeente Zaanstad en de DJI.

  Lees meer