Rapportbrief: Domeinen houdt bij taxatie rekening met onjuist type auto

Rapportnummer
Rapportbrief
Rapport

Verzoeker zijn auto was door justitie inbeslaggenomen. De rechter besliste dat de auto naar verzoeker terug mocht. De auto was echter al op grond van de wet vernietigd. Domeinen bood verzoeker de door haar vastgestelde taxatiewaarde van de auto van € 500 aan. Verzoeker was het met de hoogte van het bedrag niet eens en wendde zich daarom tot de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman toetst zaken als deze aan het vereiste van transparantie, dit betekent: – kort gezegd – geeft Domeinen een voldoende onderbouwing waarop zij de taxatiewaarde bepaalt? De Nationale ombudsman stelde vast dat Domeinen bij de taxatie was uitgegaan van een aantal onderdelen dat betrekking had op de auto van verzoeker, zoals het merk, het chassisnummer en de kilometerstand. Echter stelde de Nationale ombudsman ook vast dat er van een onjuist type auto was uitgegaan. Er was bijvoorbeeld geen sprake van een auto met vier deuren, maar met twee. Verder stond niet in het taxatierapport vermeld dat het ging om een cabriolet, hetgeen volgens de ombudsman waardevermeerderend kan werken.

In het kader van het onderzoek van de Nationale ombudsman besloot Domeinen een externe taxateur in te schakelen, die rekening houdt met de door de Nationale ombudsman vastgestelde feiten.

Op grond hiervan sloot de Nationale ombudsman het onderzoek. Domeinen had laten zien oplossingsgericht te werken, als zij fouten maakt.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht:

bij taxatie van auto rekening gehouden met onjuist type auto en daardoor een te lage waarde vastgesteld

Oordeel:
Gegrond