Rapportbrief: Vrouw is het oneens met klachtbehandeling door het CAK

Rapport

Verzoekster ontving te vroeg en onterecht een boete van het CAK vanwege het niet hebben van een zorgverzekering. Na een bezwaarprocedure die vier maanden duurde is de boete door het CAK aan haar terugbetaald. Maar het CAK gaf niet de gevraagde uitleg over de oorzaak van de onterechte boete. Ook bood het CAK verzoekster geen excuses aan. Nadat de ombudsman de klacht in behandeling nam, is het CAK naar het oordeel van de ombudsman alsnog aan de klacht tegemoetgekomen.

Het CAK heeft zich alsnog coulant opgesteld, de gevraagde uitleg gegeven en excuses aangeboden. De oorzaak van de boete bleek een foutief ingesteld proces dat na de behandeling van het bezwaar direct is aangepast. Het CAK erkent volledig dat verzoekster niet de dienstverlening kreeg die zij van het CAK mocht verwachten en trekt hier lering uit.

Klacht: verzoekster is het niet eens met afhandeling van klacht door het CAK na een onterecht ontvangen boete wegens het niet hebben van een zorgverzekering.

Instantie: CAK

Klacht:

Vrouw is het oneens met klachtbehandeling door het CAK na onterecht opgelegde boete.

Oordeel:

Geen oordeel