UMCG schoot tekort bij beslissing over calamiteit

Rapport

Een jonge vrouw is overleden ten gevolge van een operatie in het UMCG. Haar ouders zijn van mening dat het om een calamiteit ging. Maar het UMCG heeft geen melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat het UMCG onvoldoende heeft gedaan om te kunnen bepalen dat hier geen sprake was van een calamiteit. Zo heeft de interne calamiteitencommissie die hierover adviseerde niet in het medisch dossier gekeken. Ook door het voeren van een gesprek met ouders of met betrokken medici had nog relevante informatie verzameld kunnen worden. Deze informatie had volgens de ombudsman op zijn minst moeten leiden tot intern onderzoek voordat een beslissing kon worden genomen. 

De Nationale ombudsman vindt het overigens jammer dat het UMCG niet aan ouders heeft gevraagd wat er volgens hen is gebeurd en hoe zij daarover denken. Hierdoor zou de beslissing of het wel of geen calamiteit is geweest, alleen maar sterker zijn geworden. Dit zou ook meer vertrouwen hebben geven in het UMCG, wat weer goed is voor de rouwverwerking.