Burgemeester heeft demonstranten niet misleid over rondrit na afgelasten Sinterklaasintocht

Rapport

Een aantal groeperingen die zich bezighouden met de strijd tegen Zwarte Piet willen graag demonstreren bij een Sinterklaasintocht in 2021. Zij melden de voorgenomen demonstratie aan bij de gemeente. Naar aanleiding van de aanmelding vinden er nog gesprekken plaats tussen de demonstranten en de sinterklaascomités om tot afspraken over het uiterlijk van Piet te komen, maar dit lukt niet. Op de vrijdag voor de intocht vindt een persconferentie plaats waarin strengere corona-maatregelen worden aangekondigd. De comités besluiten de intocht niet door te laten gaan. De gemeente informeert de demonstranten over de afgelasting van de intocht. Daarop besluiten de demonstranten niet te komen demonstreren.

Op zaterdag vragen de comités aan de burgemeester of het, gelet op de coronamaatregelen, mogelijk is om met een auto en scooters Sinterklaas en zijn gevolg rond te rijden door het dorp. De burgemeester geeft aan dat dit binnen de coronamaatregelen kan. Op zondagochtend vindt de rondrit plaats.

De demonstranten vinden dat de burgemeester hen bewust heeft misleid door hen niet te informeren over de rondrit, terwijl zij wist dat verzoekers wilden demonstreren tegen Zwarte Piet. Volgens hen was het handelen van de burgemeester erop gericht hen weg te houden bij de intocht. Zij dienen daarom een klacht in over de burgemeester. Nadat de klacht door de gemeente ongegrond wordt verklaard, gaan de demonstranten met hun klacht naar de Nationale ombudsman.

De ombudsman vindt dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat de burgemeester verzoekers bewust heeft misleid met het doel de demonstratie te voorkomen. Het demonstratierecht is niet geschonden.

De ombudsman vindt wel dat de burgemeester beter had kunnen handelen door de demonstranten wel te informeren, maar dit leidt niet tot de conclusie dat, alle omstandigheden meegewogen, er onbehoorlijk is gehandeld.

Tot slot komt de ombudsman tot de conclusie dat contact achteraf (bijvoorbeeld in de vorm van een nabespreking) had kunnen bijdragen aan wederzijds begrip tussen de demonstranten en de gemeente.