Behandeling verzoek om kwijtschelding door GBLT kon beter

Rapport

Een man verzoekt het GBLT om kwijtschelding van waterschapsbelasting. Hij laat het GBLT niet weten dat hij zijn gemeentebelasting voor dat jaar al in een keer heeft betaald. Hij krijgt daarom in eerste instantie geen kwijtschelding van waterschapsbelasting. De man vindt dat het GBLT hem niet goed heeft geïnformeerd dat hij de betaling aan de gemeente ook kon opgeven bij zijn verzoek om kwijtschelding. Dat is namelijk belangrijk, want daardoor wordt zijn betalingscapaciteit voor de waterschapsbelasting lager. En krijgt hij meer kwijtschelding. Uiteindelijk houdt het GBLT rekening met zijn betaling van de gemeentebelasting en krijgt de man alsnog gedeeltelijke kwijtschelding. Maar het GBLT telt de betaling alleen mee voor de maand waarin de man daadwerkelijk heeft betaald aan de gemeente. Hij is het daar niet mee eens en vraagt de Nationale ombudsman om onderzoek te doen.

De ombudsman doet onderzoek en is het met de man eens dat het GBLT hem beter had moeten informeren over de mogelijkheid om betalingen op andere belastingschulden op te geven. Tijdens het onderzoek heeft het GBLT laten weten de informatie op dit punt te verbeteren. De ombudsman is tevreden met de actie die het GBLT heeft ondernomen.

Dat de GBTL de betaling van de gemeentebelasting bij het berekenen van de betalingscapaciteit voor waterschapsbelasting alleen meetelt in de maand waarin de man aan de gemeente heeft betaald, geeft de ombudsman geen oordeel. Dit komt omdat het GBLT volgens de wet de vrijheid heeft om te kiezen hoe het deze betalingen meetelt in de berekening van de betalingscapaciteit.