Oud-minister van Justitie en Veiligheid stelt zich onvoldoende de-escalerend op

Rapport

In 2019 spreekt een eerdere minister van Justitie en Veiligheid (hierna: de minister) op een vergadering van varkenshouders. Dierenactivisten klagen bij de ombudsman over wat de minister tijdens die vergadering heeft gezegd. Volgens de dierenactivisten heeft hij aangezet tot haat en geweld tegen hen. Bij de ombudsman klagen de dierenactivisten ook over de klachtbehandeling door de klachtencommissie van het ministerie.

De ombudsman oordeelt dat de minister onvoldoende heeft geprobeerd te voorkomen dat de situatie uit de hand zou lopen. Tijdens de vergadering heeft hij het handelen van de dierenactivisten afgekeurd. De ombudsman vindt dat de minister onvoldoende heeft stilgestaan bij de gevolgen van zijn woorden.

De ombudsman vindt het verder niet goed dat de klachtencommissie informatie heeft gebruikt zonder bij de dierenactivisten na te gaan of zij die informatie kenden. Ook vindt de ombudsman dat de klachtencommissie onvoldoende heeft gedaan om na te gaan wat de minister had gezegd tijdens de vergadering.

Instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Klacht:

Verzoekers klagen over de wijze waarop de minister van Justitie en Veiligheid zich heeft opgesteld en uitgelaten tijdens een Algemene Ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij op 25 november 2019. Volgens verzoekers heeft de minister zich hierbij niet onafhankelijk opgesteld, heeft hij verzoekers met zijn uitlatingen in gevaar gebracht en heeft hij verzoekers gestigmatiseerd.

Oordeel:

Gegrond

Instantie:

Klacht:

Verzoekers klagen over de interne klachtbehandeling. Bij die klachtbehandeling is de factsheet 'dierenrechtenacties in de agrarische sector'1 betrokken. Verzoekers stellen dat zij ten onrechte niet de kans hebben gehad om te reageren op de factsheet.

Oordeel:

Gegrond