Klacht over intrekken van verleend uitstel van betaling door Belastingdienst

Rapport

De heer Thomas* is het niet eens met de afwijzende beslissing van de Belastingdienst op het beroep tegen de beslissing om het verleende uitstel van betaling in te trekken voor opgelegde belastingaanslagen. Reden voor het intrekken van het verleende uitstel is dat de Belastingdienst vindt dat sprake is van gegronde vrees dat goederen van de belastingschuldige zullen worden verduisterd en de verhaalbaarheid van de belastingschuld waarvoor uitstel is verleend ernstig in gevaar komt. In zo'n situatie wordt het uitstel ingetrokken.

De heer Thomas vindt dat de beslissing niet goed is gemotiveerd en dat het beroep ten onrechte is afgewezen. De Nationale ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst zijn beslissing voldoende heeft gemotiveerd en dat het uitstel mocht worden ingetrokken. Belangrijk vindt de Nationale ombudsman dat de Belastingdienst bereid was af te zien van het intrekken van het uitstel van betaling als de heer Thomas zekerheid zou verstrekken. Daarmee heeft de Belastingdienst oog voor de belangen van de heer Thomas.

* Niet de echte naam

Instantie:

Klacht:

Meneer is het niet eens met de beslissing van de directeur Belastingen van de Belastingdienst om het verleende uitstel van betaling voor opgelegde aanslagen in te trekken.

Oordeel:

Niet gegrond