Veilig Thuis heeft voldoende oog voor veiligheid van kinderen

Rapport

Een gescheiden moeder heeft een klacht ingediend over Veilig Thuis. Ze klaagt over hoe Veilig Thuis heeft gehandeld na meldingen met zorgen over haar twee kinderen.

Ze vindt dat Veilig Thuis de veiligheid van de kinderen niet voorop heeft gesteld. En ten onrechte alleen heeft ingezet op hulp aan ouders en niet aan de kinderen zelf. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden deze klacht niet gegrond. Veilig Thuis heeft na de eerste meldingen met ouders gesproken, informatie verzameld en de Jeugdbeschermingstafel ingezet. Uiteindelijk hebben zij de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd om onderzoek.

Daarnaast heeft moeder erover geklaagd dat Veilig Thuis haar niet genoeg betrok bij hun besluitvorming en onvoldoende transparant gewerkt heeft. De ombudsmannen vinden die klacht gegrond. Het is niet duidelijk geworden wat Veilig Thuis precies met moeder en vader heeft besproken tijdens de gesprekken. En dit is ook nergens terug te lezen. Het is nodig dat belangrijke informatie over de aanpak van Veilig Thuis en de te nemen stappen door Veilig Thuis ook op papier staan. Juist nu moeder en Veilig Thuis het niet met elkaar eens waren over de aanpak. Hierdoor was Veilig Thuis niet duidelijk genoeg over de beslissingen en keuzes van Veilig Thuis.

Verder heeft moeder erover geklaagd dat Veilig Thuis niet netjes is geweest tegen haar. En dat ook niet heeft recht gezet nadat de klachtencommissie haar klacht hierover terecht vond. De Nationale ombudsman vindt de klacht van moeder niet gegrond. De medewerker van Veilig Thuis had niet mogen zeggen dat moeder aan gaslighting deed. De medewerker heeft zijn excuses aangeboden en het verslag is aangepast. De Nationale ombudsman vindt dat Veilig Thuis genoeg heeft gedaan om hun fout recht te zetten en ervan te leren.

 

Instantie: Veilig thuis

Klacht:

Moeder klaagt dat Veilig Thuis onvoldoende/niet de veiligheid van haar kinderen heeft onderzocht en dat Veilig Thuis niet heeft ingezet op hulpverlening voor de kinderen zelf. 

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Veilig Thuis

Klacht:

Moeder klaagt dat Veilig Thuis haar niet voldoende heeft betrokken bij de besluitvorming en niet voldoende transparant is geweest nadat Veilig Thuis zorgelijke signalen over haar kinderen ontving.

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Veilig Thuis

Klacht:

Moeder klaagt dat Veilig Thuis haar onheus heeft bejegend en dat na klachtbehandeling niet voldoende heeft rechtgezet.

Oordeel:

Niet gegrond