2021/003 Klachtbehandeling door Korps Politie Caribisch Nederland op goede weg maar ruimte voor verbetering

Rapport
 

>This report is also available in English

>E raport aki ta disponibel na Papiamentu

De belangrijkste taak van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is controleren of iedereen zich aan de regels houdt en het opsporen van strafbare feiten. Omdat politieambtenaren in het werk veel persoonlijk contact hebben met burgers, komt het regelmatig voor dat er klachten binnenkomen over hoe politieambtenaren van het KPCN hun werk doen. Om op een professionele manier met klachten om te gaan, is het belangrijk dat klachtbehandeling als een vak wordt gezien en dat hiervoor specialistische kennis en ervaring nodig zijn. Ook is het belangrijk dat iedereen in de organisatie openstaat voor klachten en leert van klachten voor de toekomst.

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de klachtbehandeling door het KPCN. Hierbij is onderzocht of het aansluit bij de vijf stappen uit de ‘ombudsvisie op professionele klachtbehandeling’ van de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman stelt dat een aantal verbeteringen mogelijk is in de klachtbehandeling door het KPCN. Zo is onder andere de klachtenhandleiding een document uit 2011 en deze is nog niet definitief is vastgesteld. Op Bonaire wordt deze handleiding al wel gebruikt bij de behandeling van klachten. Op Saba en St. Eustatius niet. Hierdoor worden de klachten op Saba en St. Eustatius anders behandeld dan de klachten op Bonaire. Mogelijkheden voor verbetering zijn ook te vinden in de registratie van informele klachten en een jaarlijkse klachtenanalyse, zodat het KPCN beter kan leren van klachten.

De Nationale ombudsman doet het KPCN de volgende aanbevelingen:

  1. maak de klachtenhandleiding definitief en kenbaar;
  2. breid het digitale klachtenformulier uit en zorg dat het vindbaar is op de website;
  3. zorg voor een brievenbus op de bovenwindse eilanden;
  4. registreer ook de informeel opgeloste klachten;
  5. maak ieder jaar een klachtenanalyse;
  6. informeer de burger als er disciplinair onderzoek wordt gestart;
  7. stuur een afschrift van de klachten naar de gezaghebber en het Openbaar Ministerie;
  8. wees transparant en betrek de burger en de diegene over wie de klacht gaat bij het onderzoek naar de klacht;
  9. check tevredenheid afronding van de klacht bij de burger;
  10. motiveer het oordeel in de afsluitende brief.