2015/172 Onderzoek naar uitsluitend pinbetalingen aan de balie van de gemeente

Rapport

Een man klaagde erover dat de gemeente Leiden aan de balie alleen nog pinbetalingen accepteert. Nadat de Nationale ombudsman hierover contact opnam, bood de gemeente hem de mogelijkheid om het bedrag over te schrijven.

De klacht was voor de ombudsman aanleiding om te beoordelen of het behoorlijk is mensen aan de balie niet meer de mogelijkheid bieden om anders te betalen dan met pin. De ombudsman constateert dat een aantal groepen mensen, zoals dak- of thuislozen, mensen met schulden of ouderen, niet in staat zijn om met pin te betalen. Omdat de overheid voor alle burgers toegankelijk moet zijn voor een essentiële dienst als het verkrijgen van bijvoorbeeld een identiteitsbewijs, vindt de ombudsman dat het ontbreken van een andere mogelijkheid dan betaling met pin niet behoorlijk is. Hij wijst op goede voorbeelden waarbij gemeenten wel sturen op betaling per pin, maar ook de mogelijkheid voor contante betaling, bijvoorbeeld op één kantoor of bij één specifiek balie, open houden.