2013/130: Bewoners Gorinchem klagen over onvolledige omschrijving van kapvergunning

Rapport

Er zijn bomen gekapt door de gemeente. De gemeente heeft in de omschrijving van de kapvergunning aangegeven dat het bomen betreft aan "de Binnenbaan" te Gorinchem.

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente de bomen niet herkenbaar in de publicatie van de verleende kapvergunning heeft opgenomen. Om die reden zijn hij en andere buurtbewoners niet betrokken bij de besluitvorming aangaande de kapvergunning.

Gebleken is dat de beschrijving 'bij het oude of voormalige zwembad" voor burgers herkenbaar is.

Het enkel noemen van "de Binnenbaan" is weliswaar feitelijk correct maar het was de herkenbaarheid en de rechtsbescherming voor omwonenden ten goede gekomen wanneer "het terrein van het voormalige zwembad" was toegevoegd. Ook omdat de gemeente die omschrijving zelf in de aanvraag voor de bewuste kapvergunning heeft gebruikt.

Van de gemeente mag worden verwacht de meest volledige omschrijving van een gebied met te kappen bomen gebruikt en publiceert en dat is op deze manier niet gebeurd.

Het vereiste van goede informatieverstrekking; klacht is gegrond.

Instantie: Gemeente Gorinchem

Klacht:

verzoeker en andere buurtbewoners niet betrokken bij de besluitvorming omtrent de afgifte van een kapvergunning, nu de benaming van het bomenterrein niet herkenbaar in de publicatie van de verleende kapvergunning was opgenomen

Oordeel:

Gegrond