2013/095: Verzoeker klaagt over gebrek aan begeleiding door werkcoach UWV

Rapport

Verzoeker stelde dat hij tijdens het intakegesprek met zijn werkcoach aangaf graag intensieve begeleiding te willen bij het vinden van een baan. Hij klaagde erover gedurende het eerste jaar geen enkele begeleiding te hebben gekregen.

Het UWV gaf aan verzoeker na bijna een jaar werkloosheid intensief begeleid te hebben.

Volgens een dienstverleningsschema van het UWV blijkt dat een werkloze, wanneer noodzakelijk, in de periode van 4 tot 12 maanden werkloosheid in aanmerking komt voor intensieve dienstverlening. Er kan dan gebruik worden gemaakt van coaching, de competentie-atlas, workshops zelfstandige en social media, competentietest centrum, succesvol solliciteren en netwerken 55+.

Bij wijze van maatwerk besloot het UWV verzoeker intensief te begeleiden ook nadat hij daarvoor niet meer in aanmerking kwam.

Op grond van het contactoverzicht dat het UWV verstrekte, kwam naar voren dat het UWV gekozen had voor coaching. Eenmaal gekozen voor het geven van intensieve dienstverlening, had het UWV moeten nagaan of coaching het juiste instrument was om in te zetten en/of er misschien een ander instrument ingezet had moeten worden. Dit is niet gebeurd

De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond wegens schending van het vereiste om in voorkomende gevallen maatwerk te leveren.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

verzoeker onvoldoende begeleiding gegeven bij het zoeken naar werk

Oordeel:

Gegrond