1998/085

Rapport

Instantie: Nederlandse Consulaat-Generaal Milaan (Italië)

Klacht:

Geen of onvoldoende tijdige bekendheid gegeven aan mogelijkheid die tot 1 januari 1988 bestond voor in buitenland wonende Nederlandse vrouwen die met buitenlandse man zijn getrouwd, om Nederlandse nationaliteit voor kinderen te verkrijgen; nog geen antwoord gegeven op brief.

Oordeel:

Geen oordeel