1998/084

Rapport

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht:

Lange behandelingsduur bezwaarschrift tegen niet-verstrekken informatie over legalisatieprocedure; lange behandelingsduur bezwaarschrift tegen afwijzende beschikking Nederlandse ambassade in Lagos op legalisatieaanvraag.

Oordeel:

Gegrond