1998/012

Rapport

Instantie: Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond

Klacht:

Verzoeker ten onrechte aangehouden; disproportioneel geweld gebruikt; geweigerd aangifte op te nemen; verklaring ter ondertekening voorgelegd die verzoeker niet eerst mocht doorlezen.

Oordeel:

Geen oordeel

Instantie: arrondissementsparket Rotterdam

Klacht:

Verzoek om inzage in proces-verbaal onvoldoende voortvarend behandeld.

Oordeel:

Gegrond