2019/059 Behoorlijk fouilleren: onderzoek naar de behandeling van klachten over veiligheidsfouilleringen op Schiphol

Onderzoek

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de behandeling van klachten over de veiligheidsfouillering op de luchthaven Schiphol. Door een toegenomen risico op terroristische aanslagen is de veiligheidscontrole de afgelopen jaren verscherpt. Er is sprake van intensieve
veiligheidsmaatregelen, waaronder soms een fouillering aan het lichaam. Een fouillering aan het lichaam is ingrijpend en maakt inbreuk op een grondrecht, namelijk het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Deze inbreuk is onder omstandigheden geoorloofd maar vereist zorgvuldigheid. De Nationale ombudsman ontvangt geregeld klachten over de wijze waarop reizigers op Schiphol zijn gefouilleerd en over de manier waarop klachten daarover zijn behandeld. Doel van het onderzoek van de Nationale ombudsman is dat reizigers en betrokken instanties kunnen weten wat er van hen mag worden verwacht vooraf, tijdens en na afloop van een veiligheidsfouillering. Daarnaast is het doel de klachtbehandeling te verbeteren.

Tijdens het onderzoek hebben onderzoekers van de ombudsman een bezoek gebracht aan Schiphol en gesprekken gevoerd met alle betrokken instanties. Verder is een groot aantal dossiers bestudeerd en zijn verslagen van overleggen tussen de KMar en beveiligingsbedrijven bekeken. Op basis van deze informatie, heeft de Nationale ombudsman zijn voorlopige visie inclusief een aantal vragen naar de betrokken instanties gestuurd. Deze informatie en de reactie daarop van de instanties vormde de basis voor een discussiestuk dat tijdens een rondetafelbijeenkomst met vertegenwoordigers van alle betrokken instanties is besproken. Bij de rondetafelbijeenkomst hebben de instanties aangeven dat zij naar aanleiding van de bevindingen van de ombudsman gezamenlijk maatregelen hebben getroffen om de informatie over veiligheidsfouilleringen uit te breiden en de klachtbehandeling te verbeteren.