2014/120: Oog voor mensen met een arbeidsbeperking

Onderzoek

Mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw'ers) kunnen in praktijk nergens met hun klachten terecht, constateert waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren. Hij roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen. Als gevolg van de overdracht van taken en bevoegdheden van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen en vervolgens SW-bedrijven, raken Wsw'ers steeds verder buiten beeld bij gemeenten. De ombudsman deed onderzoek nadat hij klachten ontving van Wsw'ers. Zij kregen nergens gehoor voor hun problemen op de werkvloer.