Sociale dienst geeft genoeg tijd voor aanvullen gegevens

Brief

Een man vraagt bij de Sociale Dienst Drechtsteden (hierna: SDD) energietoeslag aan. Hij krijgt een bericht dat hij binnen vijf werkdagen aanvullende gegevens moet verstrekken anders kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Hij vindt dat de hersteltermijn te kort is en neemt contact op met de SDD. De termijn wordt verlengd met zeven werkdagen.

Inmiddels blijkt dat hij alle stukken die nodig waren al had ingeleverd. Maar de man vindt de gegeven termijnen te kort. Hij dient daarom, niet voor zichzelf, maar in het algemeen belang een klacht in bij de SDD. Die zegt daarop dat ze een hersteltermijn van vijf werkdagen redelijk vindt. En ze wijst erop dat ook contact kan worden opgenomen als een langere termijn nodig is. De man is met dit antwoord niet tevreden. Hij vraagt de Nationale ombudsman wat hij vindt van een hersteltermijn van vijf werkdagen.

De Nationale ombudsman laat de man weten dat hij een termijn van vijf werkdagen op zich niet onredelijk vindt. Belangrijk is wel dat de informatie binnen die termijn redelijkerwijs aangeleverd kan worden. Ook is belangrijk dat als het nodig is contact kan worden opgenomen voor een langere termijn.