Ten onrechte geen klachtenregeling ontvangen en niet verwezen naar ombudsman

Brief

Een man dient een klacht in bij een overheidsinstantie. In de klachtenregeling van die instantie staat dat iemand die een klacht indient, de klachtenregeling zal ontvangen. Maar de man ontvangt de klachtenregeling niet. De instantie verwijst wel naar de klachtenregeling op de website. De klacht van de man vindt de instantie deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk.

In de brief die de man hierover ontvangt staat niet dat hij bij de Nationale ombudsman terecht kan als hij het er niet mee eens is. De Nationale ombudsman vindt dit verbeterpunten. Hij vindt het begrijpelijk dat een instantie voor de klachtenregeling verwijst naar de website, waarop deze staat. Maar dan moet de klachtenregeling hier wel op worden aangepast. De Nationale ombudsman zal de instantie daarop wijzen.