Klacht over handelen gemeente bij overlast door bouwverkeer ongegrond

Brief

Een man had overlast van bouwverkeer bij hem in de straat. De gemeente had een aannemer een ontheffing verleend om tijdens de bouw met vrachtwagens door de straat te mogen rijden. Daaraan had de gemeente wel voorwaarden verbonden. Volgens de man hield de aannemer zich niet aan deze voorwaarden. Daardoor had de man overlast. Ook zei de man dat het bouwverkeer schade had veroorzaakt aan zijn huis. Van de overlast en de schade deed hij meldingen bij de gemeente en hij vroeg om handhaving. In zijn ogen deed de gemeente te weinig met zijn meldingen en nam zij hem niet serieus. Vandaar dat hij een klacht indiende.

De Nationale ombudsman onderzocht de klacht en vond deze ongegrond. De gemeente heeft de meldingen en handhavingsverzoeken van de man wel voldoende serieus genomen, zo oordeelde de Nationale ombudsman. De gemeente nam namelijk regelmatig contact op met de man over de meldingen en kwam ter plaatse kijken naar de situatie. Ook legde de gemeente uit wat de man wel en niet van haar kon verwachten op dit vlak. En als er geen rol was voor de gemeente gaf zij aan bij wie hij wel terecht kon. Zo verwees de gemeente hem naar de aannemer voor het vergoeden van de schade en het nakomen van de voorwaarden van de vergunning.

Voor mogelijke overtredingen van de maximale aslast verwees de gemeente de man naar de politie. Voor schade aan de berm stelde de gemeente de aannemer aansprakelijk. Alles bij elkaar genomen vond de Nationale ombudsman dat de gemeente de man en zijn meldingen voldoende serieus had genomen en daarop voldoende had gereageerd. Omdat de gemeente in de loop van de tijd veel reacties op zijn meldingen had gegeven vond de Nationale ombudsman het niet onredelijk dat de gemeente op een later moment besloot niet meer op meldingen over dit onderwerp te reageren.