Klacht over te late klachtbehandeling door Kempengemeenten gegrond

Brief
29 augustus 2023

Een man dient op 20 februari 2023 een klacht in bij Kempengemeenten. Deze klacht is na zes weken nog niet behandeld. Er is ook geen uitstelbericht verstuurd. De man stuurt een brief waarin hij Kempengemeenten daarop wijst en vraagt naar de stand van zaken. Daar komt geen reactie op. De man dient hierover een klacht in bij de Nationale ombudsman. Kempengemeenten belooft de klacht eind juni af te handelen. Maar de inhoudelijke reactie op de klacht volgt pas op 5 juli. De Nationale ombudsman vindt de klacht over de late afhandeling en over het niet nakomen van de toezegging allebei terecht.