OM hoeft sepotcode na vrijspraak politieagent in zedenzaak niet aan te passen

Brief
23 augustus 2023

Een politieagent die niet was vervolgd voor verkrachting wegens onvoldoende bewijs, was het er niet mee eens dat het OM de sepotcode 02 (onvoldoende bewijs) niet wilde wijzigen in sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt).

Een politieagent had een relatie met een collega. Die deed een aantal dagen nadat zij seksuele gemeenschap hadden gehad aangifte van verkrachting tegen hem. De politieagent werd aangehouden en werd na verhoor weer heengezonden. Een paar maanden later ontving hij een bericht van het OM dat de zaak was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. De politieagent meende dat het OM de strafzaak had moeten seponeren met sepotcode 01, dat hij ten onrechte als verdachte was aangemerkt en diende daarom een klacht in bij het OM. In de klacht beschreef de politieagent een aantal tegenstrijdigheden, waaronder een wisselende verklaring van de aangeefster. Volgens het OM was de aangeefster in eerste instantie overdonderd door wat haar was overkomen. Maar over de kern van de beschuldiging heeft ze consequent verklaard. De tegenstrijdigheden zorgen er echter voor dat het strafbare feit niet wettig en overtuigend bewezen kon worden.

De Nationale ombudsman vindt de motivering van het OM om in de beslissing de sepotcode niet aan te passen toereikend. De klacht is ongegrond.