Werkwijze UWV is zorgvuldig bij deskundigenoordeel

Brief
16 augustus 2023

Een man wordt ziek. Na een jaar lukt het hem niet om weer zijn eigen werk helemaal te doen. De bedrijfsarts en het door de werkgever ingeschakelde arbeidsdeskundig bureau denken dat de man niet meer zijn eigen werk zal kunnen doen. De man en de werkgever moeten kijken naar werk bij een andere werkgever voor de man. De man is hier teleurgesteld over. Hij vertrekt daarna naar zijn familie in het buitenland. Hij laat de communicatie over zijn werkhervatting over aan zijn gemachtigde.

De werkgever wil praten over werkhervatting bij een andere werkgever. De gemachtigde van de man vindt dat de man zijn eigen werk weer moet kunnen doen. De gemachtigde gaat niet in op communicatie van de werkgever over werkhervatting bij een andere werkgever. Van werkhervatting komt het niet en de communicatie daarover ligt hierna stil.
De werkgever vindt daarom dat de man er niet alles aan doet om weer aan het werk te kunnen(re-integratie inspanning). De werkgever vraagt daarom aan het UWV of een deskundige dat wil beoordelen (deskundigenoordeel). Daarvoor heeft de werkgever een formulier ingevuld en documenten meegestuurd. 

Het UWV vraagt de man wat hij hiervan vindt. De man verwijst het UWV daarbij door naar zijn gemachtigde maar geeft zelf ook zijn mening. Het UWV neemt daarna geen contact op met de gemachtigde. Het UWV oordeelt dat de man er niet alles aan doet om weer aan het werk te kunnen.

De gemachtigde dient daarna een klacht in. Hij vindt dat het UWV hem had moeten horen voordat het deskundigenoordeel werd afgegeven. Het UWV vindt dat bij nader inzien ook en heeft hiervoor  excuses aangeboden. Maar het UWV zegt ook dat voor het geven van het inhoudelijk oordeel dat contact met de gemachtigde niet nodig was. Uit de informatie bleek dat de man onvoldoende communiceerde over werkhervatting bij een andere werkgever. De Nationale ombudsman vindt daarom dat het UWV voldoende informatie had om te oordelen over de aanvraag van de werkgever. Het horen van de gemachtigde was daarvoor niet nodig. Wenselijk was het wel geweest, maar daarvoor heeft het UWV al excuses aangeboden. De Nationale ombudsman vindt daarom dat de werkwijze van het UWV bij de beslissing op de aanvraag voor het deskundigenoordeel zorgvuldig is geweest.