Informatieverstrekking SVB over het delen van gegevens kan beter

Brief

Een vrouw vraagt kinderbijslag aan bij de SVB voor haar eerste kind. Op het aanvraagformulier staan onder andere vragen over werken in het buitenland. De vrouw geeft aan dat haar partner de afgelopen jaren in het buitenland heeft gewerkt. Ook geeft ze zijn buitenlandse sociaal nummer door. Kort daarna ontvangt de vrouw verschillende brieven van een kinderbijslaginstantie in het buitenland. Het wordt de vrouw dan duidelijk dat de SVB de informatie over haar partner aan de instantie in het buitenland heeft doorgegeven, zonder dat zij daarvan wist. Dit terwijl ze helemaal niet van plan was om aanspraak te maken op kinderbijslag in het buitenland. Zij dient hierover een klacht in.

De Nationale ombudsman vindt dat de SVB op het aanvraagformulier kinderbijslag duidelijker moet uitleggen waarom hij vragen stelt over werken in het buitenland. Ook vindt de ombudsman dat de SVB moet aangeven wat hij met deze informatie gaat doen. Volgens Europese regels moet de SVB bepaalde informatie delen met instanties in het buitenland. Daarbij is het wel belangrijk dat burgers hiervan op de hoogte zijn. Op het aanvraagformulier kan volgens de ombudsman vrij eenvoudig wat extra uitleg worden gegeven. Dit voorkomt dat burgers onaangenaam verrast worden door post uit het buitenland. De ombudsman doet een aanbeveling aan de SVB om de informatieverstrekking op dit punt te verbeteren.

Eerder deed de ombudsman ook al onderzoek naar kinderbijslag in het buitenland. Hij sluit aan bij eerdere aanbevelingen die hij de SVB over dit onderwerp deed. De ombudsman blijft het belangrijk vinden dat burgers in dit soort situaties op tijd en volledig worden geïnformeerd.