Gemeente was niet onzorgvuldig bij een besluit over de sporthal

Brief

De gemeente heeft plannen voor een nieuwe sporthal. Een inwoner en zijn buren vinden dat de gemeente het besluit over de locatie van de sporthal niet zorgvuldig heeft genomen. De gemeente had beloofd dat inwoners mochten meedenken. Maar na één bijeenkomst was er geen vervolg. Terwijl dat wel was toegezegd. Ook vinden ze dat de gemeente niks heeft gedaan met hun mening. Nu komt de sporthal waarschijnlijk bij hen in de buurt. De buurtbewoners maken zich zorgen over hun woongenot.

De Nationale ombudsman heeft de klacht onderzocht en vindt de klacht niet terecht. Het is niet mogelijk om via een klacht de gemeenteraad te vragen het raadsbesluit te heroverwegen. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten welke belangen de doorslag geven. Zo is dat ook bij de sporthal gebeurd. Ondanks de beëindiging van het participatieproces, was de raad de hoogte van de belangen van de buurtbewoners.

Wel vindt de Nationale ombudsman dat de gemeente bij het afronden van de participatie, de deelnemers van de participatiebijeenkomst beter had kunnen informeren. De gemeente had hen kunnen uitleggen wat zij met de opbrengst van de bijeenkomst heeft gedaan en waarom zij dit zo heeft gedaan. De Nationale ombudsman heeft de gemeente daarom gewezen op de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman met spelregels voor participatie.