Gemeente handelt niet voortvarend na verschillende meldingen, verzoeken en klachten

Brief

Meneer zoekt over verschillende onderwerpen contact met zijn gemeente. Omdat hij het gevoel krijgt dat zijn meldingen en verzoeken niet serieus genomen worden, voelt hij zich gedwongen ook een aantal klachten in te dienen. De ombudsman ziet dat de gemeente zich heeft ingespannen om op alles te reageren. En dat het voor haar een uitdaging was om dat adequaat en voortvarend te doen. Dat kwam onder andere door de verschillende onderwerpen, de hoeveelheid verzoeken en de verspreide behandeling over verschillende afdelingen. Daarbij komt ook dat de ombudsman zich kan voorstellen dat alles niet even soepel verliep door de coronamaatregelen die destijds golden.

Tegelijkertijd ziet de ombudsman dat de gemeente pas tijdens het onderzoek van de ombudsman met een definitieve, schriftelijke reactie op alles is gekomen. En dat zij daarbij heeft laten weten dat zij voor zichzelf geen rol meer ziet. De ombudsman vindt dat deze reactie lang op zich heeft laten wachten. En dat er eerder in het proces ruimte was geweest om zaken vlot te trekken. Doordat dat toen niet is gebeurd, was het voor meneer lange tijd onduidelijk wat hij wel en niet van de gemeente mocht verwachten en hoe de behandeling van zijn verzoeken, meldingen en klachten ervoor stond.

De ombudsman had het passend gevonden als de gemeente in deze kwestie (eerder) de regie had gepakt. Helemaal toen er ook klachten volgden. Bij het pakken van de regie hoort volgens de ombudsman ook dat er wordt gekeken wat er nodig is om tot een zorgvuldige afronding te komen.

Alles samen genomen vindt de Nationale ombudsman de klacht gegrond.