Gemeente handelt niet onzorgvuldig rond herontwikkeling van gronden

Brief

Een man heeft uitzicht op een locatie waarvoor woningbouwplannen zijn gemaakt. De man klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de gemeente niet transparant is naar hem is over de ontwikkelplannen. Volgens de man stelt de gemeente alles in het werk om de herontwikkeling mogelijk te maken. De man is van mening dat de gemeente aanstuurt op een gang naar de rechter, omdat de ontwikkelplannen niet objectief getoetst worden aan wet- en regelgeving.

In een reactie op de klacht stelt de klachtencommissie dat er in de klachtenprocedure geen plaats is voor een inhoudelijk oordeel over de vraag of de gemeente wel of niet rechtmatig heeft gehandeld. Dat de gemeente vanuit beleidsdoelstellingen op het gebied van woningbouw achter het plan van de projectontwikkelaar staat, betekent volgens de klachtencommissie niet dat zij het volledig eens is met de plannen.

De Nationale ombudsman vindt dat de klachtencommissie de klacht zorgvuldig heeft behandeld. De enkele omstandigheid dat sprake is van deels gemeenschappelijke belangen als het gaat om woningbouw, maakt niet dat de gemeente met de projectontwikkelaar onder een hoedje speelt. Het is uiteindelijk aan de rechter om een oordeel te geven over de vraag of regels en procedures juist zijn toegepast.