Gemeente hoeft geen aanvullende verkeersmaatregelen te treffen

Brief

Een man ervaart dat automobilisten veel te hard rijden, waardoor een onveilige verkeerssituatie ontstaat op een kruispunt. Hij heeft de gemeente gevraagd om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. De gemeente heeft toen een verkeersdrempel op de kruising geplaatst. Volgens de man wordt er desondanks nog steeds te hard gereden. Hij wil dat de gemeente meer maatregelen neemt om de verkeerssituatie te verbeteren. Daarom dient hij een klacht in bij de gemeente.

In een reactie op de klacht licht de gemeente toe dat er een verkeerskundige analyse is gemaakt. Uit snelheidsmetingen blijkt dat na de aanleg van de verkeersdrempel de gemiddelde snelheid is gezakt tot 33 km/u. Uit onderzoek op locatie is verder gebleken dat het verkeer beter op elkaar let dan in de situatie voor de aanleg van de verkeersdrempel. De gemeente komt tot de conclusie dat de verkeerssituatie veilig is en dat geen verdere maatregelen nodig zijn.

De Nationale ombudsman verklaart de klacht van de man ongegrond. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente heeft kunnen beslissen om geen verdere snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. Bij die beslissing heeft de gemeente kunnen betrekken dat de aanleg van de verkeersdrempel een positief effect heeft op de snelheid van het verkeer. Ook heeft de gemeente in haar afweging betrokken dat het verkeer beter op elkaar let dan in de situatie voor de aanleg van de verkeersdrempel. De gemeente heeft in redelijkheid kunnen beslissen om geen aanvullende verkeersmaatregelen te treffen.