Klacht opa over jeugdprofessional zorgvuldig behandeld, reactie gemeente onvoldoende

Brief

Een opa heeft een klacht over de wijze waarop de jeugdprofessionals van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van een gemeente hebben gehandeld. Dit speelde toen zijn kleinzoon een periode bij hem en zijn vrouw verbleef en niet bij zijn moeder woonde. Hij vindt dat de gemeente hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de (on-)mogelijkheden voor het verkrijgen van een pleegzorgvergoeding. Daarnaast heeft hij er moeite mee dat zijn kleinzoon onverwacht is meegenomen naar een ander pleeggezin. Dit ondanks dat hem eerder is toegezegd dat hij hier vooraf over wordt geïnformeerd. Opa vindt dat er onvoldoende erkenning is geweest voor de zorg die hij en zijn vrouw al langere tijd voor zijn kleinzoon hebben gehad.

De Nationale ombudsman vindt zijn klacht gedeeltelijk ongegrond. Hij vindt dat de klachtencommissie de klachten op zich zorgvuldig behandeld heeft. De commissie heeft de klacht over de pleegzorgvergoeding gegrond bevonden. De klacht over de wijze waarop het afscheid tussen opa en kleinzoon plaatsvond vond de commissie ongegrond.

De ombudsman kan de commissie volgen in haar redenering. Wel had hij het zorgvuldiger gevonden als de gemeente opa hierna formeel en bij voorkeur per brief had geïnformeerd. En hem had laten weten of het college naar aanleiding van het oordeel van de klachtencommissie maatregelen zal nemen en zo ja, welke. In dit bericht had ook de verwijzing naar de Nationale ombudsman behoren te staan. Op deze manier is duidelijk dat de klachtbehandeling door de gemeente is afgerond. Hij zal hier bij de gemeente aandacht voor vragen.

Ook vindt de ombudsman dat de gemeente meer erkenning had kunnen geven voor alles wat opa in de afgelopen jaren voor zijn kleinzoon heeft betekend.