Aanvullende motivering van OM na klacht over sepotcode voldoende

Brief

Het OM besloot een vrouw niet te vervolgen voor een strafbaar feit. Het ging om een beleidssepot. Dat betekent dat het OM de zaak wel bewijsbaar vond, maar dat er een andere reden was om de verdachte niet te vervolgen. In dit geval vond het OM dat de vrouw al genoeg getroffen was door het feit en de gevolgen daarvan.

De vrouw was het niet eens met de beslissing van het OM. Zij vond dat het OM haar ten onrechte als verdachte had aangemerkt. En dat zij eigenlijk niets kon doen aan wat er gebeurd was. In dat geval zou zij recht hebben op een andere sepotcode. Daarom nam ze contact op met het OM.

Het was voor de vrouw eerst niet duidelijk wat zij kon doen tegen de sepotbeslissing. Na mailcontact en bellen met het OM werd het duidelijk: zij kon een klacht indienen tegen de sepotbeslissing. Dat deed de vrouw.

Het OM reageerde op de klacht van de vrouw. Het OM vond dat de sepotbeslissing juist was. Daarna diende de vrouw een klacht in bij de ombudsman.

De ombudsman vond dat het OM niet genoeg had gereageerd op de argumenten die de vrouw noemde in haar klacht. Daarom vroeg de ombudsman het OM nog een keer om te reageren. Dat deed het OM.

De ombudsman vindt dat het OM met de aanvullende motivering voldoende heeft uitgelegd waarom het de sepotcode niet wijzigt. Wel vindt de ombudsman dat het OM beter had kunnen luisteren naar wat de vrouw eigenlijk wilde bereiken met haar klacht.