Klacht tegen gemeente Súdwest Fryslân onterecht

Brief

Een vrouw heeft een bijstandsuitkering bij de gemeente Súdwest Fryslân. Ze heeft een re-integratietraject lopen bij een re-integratiebureau. Mevrouw werd door de re-integratiecoach uitgenodigd voor een gesprek. De coach had het vermoeden dat de vrouw geen vertrouwen in het bureau en in hem had. De vrouw vond dat ze niet naar het gesprek hoefde omdat dit niet onder de verplichtingen van de Participatiewet viel. Hierover heeft mevrouw een klacht ingediend en vragen gesteld bij de juridische afdeling van de gemeente. Op zowel de klacht als de vragen aan de juridische afdeling heeft mevrouw antwoord ontvangen.

De vrouw was niet tevreden met de klachtafhandeling en diende een klacht in bij de Nationale ombudsman. De ombudsman vond dat de gemeente voldoende antwoord had gegeven op de klacht en op de vragen van mevrouw. Een gesprek met de re-integratiecoach maakt onderdeel uit van het traject en is vanuit dat oogpunt verplicht. Ook kon de ombudsman begrijpen waarom de coach een gesprek met de vrouw wilde. Dit is goed voor de relatie en daarmee ook voor het re-integratietraject. De ombudsman vond dat de klacht niet gegrond was.