Huurcommissie hanteert redelijk tijdvak voor woningonderzoek

Brief

Mevrouw verhuurt een woning en heeft een geschil met haar huurder. De huurder heeft de Huurcommissie gevraagd om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken. Een onderzoeker van de Huurcommissie kwam in dit geval langs voor onderzoek in de woning. De Huurcommissie kan van tevoren niet precies zeggen hoe laat de onderzoeker bij de woning aankomt. Daarom wordt er een tijdslot van vijf uur gebruikt. Dit vindt mevrouw te lang. Zij vindt dat de Huurcommissie nauwkeuriger moet aangeven wanneer de onderzoeker langskomt. Zo wordt voorkomen dat zij misschien wel uren voor de woning moet wachten. Bovendien zou het haar veel geld kosten als ze haar advocaat mee wil nemen naar het onderzoek en deze samen met haar voor de woning moet wachten.

De Huurcommissie behandelt de klacht. Mevrouw is het niet eens met de reactie en vraagt de Nationale ombudsman naar haar klacht te kijken. De ombudsman onderzoekt de klacht en vraagt de Huurcommissie om een aanvullende reactie. Daarin geeft de Huurcommissie onder meer uitleg over de duur van het tijdvak. En geeft zij aan waarom het niet haalbaar het tijdvak in te korten. Voor de afdeling Planning is het namelijk niet mogelijk om op basis van de schriftelijke informatie over een zaak van tevoren nauwkeurig in te schatten hoe lang het onderzoek zal duren. En het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een zaak wordt ingetrokken en het onderzoek kort van tevoren wordt geannuleerd. Er wordt dan gekeken of er nog andere adressen zijn die alsnog op de route van de onderzoeker kunnen worden ingepland. Daarom is een korter tijdvak dan 'in de ochtend' of 'in de middag' niet haalbaar voor de afdeling Planning, aldus de Huurcommissie.

De ombudsman vindt dat dat de Huurcommissie een redelijke belangenafweging heeft gemaakt tussen het niet-veranderen van de duur van het tijdvak aan de ene kant. En de belangen van een verhuurder aan de andere kant. En dat zij er daarom in redelijkheid voor kan kiezen het gehanteerde tijdvak aan te houden. Dat de Huurcommissie daarnaast probeert zoveel mogelijk rekening te houden met wensen en/of voorkeuren van een huurder/verhuurder vindt de ombudsman ook passend.