Gemeente Overbetuwe doet genoeg tegen verkeerstrillingen

Brief

Een meneer heeft schade aan zijn woning door trillingen van zwaar vrachtverkeer, nadat zijn straat was heringericht. Daarbij is een verkeersdrempel verwijderd en is de weg versmald. Doordat de rioolputdeksels zijn verzakt, veroorzaakt te hard rijdend vrachtverkeer trillingen. De gemeente doet volgens hem niet genoeg tegen de trillingen. Hij wil daarom dat de gemeente de verkeersdrempel weer terugplaatst, de weg verbreedt en het asfalt rondom de putdeksels afvlakt.

Hij heeft hierover bij de gemeente geklaagd en een schadeclaim ingediend. De gemeente bekeek de situatie maar constateerde geen geluiden of trillingen. Ook zag de gemeente geen verdere gebreken. Wel zou er iets aan de put worden verbeterd. Ook een verkeersonderzoek naar de maximumsnelheid op de weg gaf geen aanleiding voor meer actie. Wel zou er een snelheidscontrole bord worden geplaatst.
Uit onderzoek door een expert was niet gebleken dat de trillingen in staat waren schade te veroorzaken. De verzekeraar van de gemeente heeft de schadeclaim daarom afgewezen.

De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente behoorlijk heeft gehandeld. Het is belangrijk dat een gemeente meldingen van overlast serieus oppakt. De ombudsman vindt dat de gemeente in deze zaak op serieuze wijze is omgegaan met de melding van de overlast en de voorstellen voor een oplossing. De gemeente heeft het belang van meneer – woongenot - afgewogen tegen het algemeen belang: het door de gemeente verantwoord inzetten van (financiële) middelen. De gemeente heeft haar standpunt dat zij genoeg heeft gedaan goed gemotiveerd en een beslissing genomen waarvan de uitkomst redelijk is. Bij deze beslissing heeft de gemeente wat beleidsruimte.