Rijksdienst voor Ondernemend Nederland handelt klacht behoorlijk af

Brief
26 april 2022

Meneer heeft een klacht ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna de RVO). Hij heeft een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (hierna: TOGS). Dit is een corona-steunmaatregel. Bij de aanvraag gaat het een en ander mis. Meneer heeft verschillende contactpersonen, die vaak andere informatie aan hem geven. Hierdoor is hij uiteindelijk te laat om de aanvraag nog in te dienen.

Meneer dient een klacht bij de RVO in. De klacht wordt afgehandeld en meneer kan alsnog een aanvraag TOGS indienen. Ook erkent de RVO dat de dienstverlening tekort is geschoten. Het had beter gemoeten. De RVO biedt hiervoor excuses aan. De RVO legt uit hoe dit is gekomen. En zegt dat de klacht in interne trainingen zal worden meegenomen. Meneer vindt dit niet voldoende. Hij vindt dat er op bepaalde klachtonderdelen niet voldoende is ingegaan. En hij vindt excuses niet voldoende. Ook wil hij een schadevergoeding van € 35 voor gemaakte kosten tijdens zijn TOGS-aanvraag. De RVO reageert nog eens apart op een aantal vragen van meneer. En zij besluiten meneer € 20 te vergoeden. Niet als schadevergoeding, maar voor de gemaakt telefoonkosten. De ombudsman vindt hiermee dat de RVO de klacht behoorlijk heeft opgelost.