Klachtbehandeling door de Belastingdienst kan beter

Brief
17 februari 2022

Een mevrouw klaagt erover dat de Belastingdienst onterecht een verklaring van haar inkomen heeft gestuurd aan haar verhuurder. Zij vindt dit privacygevoelige informatie die de Belastingdienst niet mag delen. Zij klaagt eerst bij de Belastingdienst zelf maar zij is niet tevreden over de reactie op haar klacht. Ze vindt die onvolledig en niet passend bij haar klacht.

De Nationale ombudsman vraagt de Belastingdienst een nieuwe reactie te sturen. De Belastingdienst biedt aan mevrouw excuses aan voor de eerste reactie die niet passend was bij haar klacht. Ook gaf deze reactie geen antwoord op de vragen die zij had gesteld.

De informatie van de Belastingdienst over de inkomensverklaring en die van mevrouw staan recht tegenover elkaar. De ombudsman weet nu niet zeker wat er precies is gebeurd. Daarom kan de Nationale ombudsman geen oordeel hierover geven.

De klacht over het niet beantwoorden van haar vragen vindt de ombudsman terecht: de Belastingdienst had haar eerste klacht beter moeten afhandelen.
De Belastingdienst is het hiermee eens. Volgens de ombudsman heeft zij met de tweede reactie aan mevrouw een passend antwoord gegeven.