DUO informeert student goed over verlenging reisproduct

Brief

Een student klaagt erover dat DUO hem niet goed heeft geïnformeerd over de verlenging van zijn studentenreisproduct. Hierdoor heeft hij twee extra maanden waarin hij gratis met het OV mocht reizen, niet kunnen gebruiken. Later blijkt dat via MijnDUO aan de student een bericht is gestuurd over de verlenging van het studentenreisproduct. Helaas heeft hij dit bericht niet op tijd gelezen.

De Nationale ombudsman vindt dat DUO de student voldoende heeft geïnformeerd over de verlenging van het studentenreisproduct. De student heeft ervoor gekozen om brieven van DUO via MijnDUO te ontvangen. Hij zal die brieven dan ook op tijd moeten openen.