CBR vergoedt terecht geen kosten voor medische controle

Brief

Een man wil zijn rijbewijs verlengen. Hij is ouder dan 75 jaar en moet daarom een gezondheidsverklaring bij het CBR indienen. Op zijn gezondheidsverklaring geeft hij aan dat hij een 'ziekte van hart of bloedvaten' heeft. De man heeft milde hartproblemen. Ook is er een verwijding van zijn buikaorta.

In reactie op zijn gezondheidsverklaring ontvangt de man een doorverwijzing van het CBR. Het CBR vraagt om een 'verslag hart- en vaatziekten'. De man gaat hiervoor naar zijn vaste cardioloog. In het verslag geeft zij informatie over zijn hart en over zijn buikaorta. Volgens zijn arts is alles in orde. De man verwacht dat hij zijn rijbewijs nu zal krijgen. Tot zijn verbazing ontvangt hij in reactie op het verslag nóg een doorverwijzing van het CBR. Nu wordt bij naar een cardioloog van het CBR verwezen. In het bericht staat als reden voor de doorverwijzing: 'Er is sprake van een onbehandeld AAA.'

De man begrijpt niet waarom er nog meer onderzoek nodig is. Hij weet niet wat met de term 'AAA' wordt bedoeld. Hij probeert het CBR meerdere keren te bellen. Maar het lukt hem niet om iemand van het CBR aan de telefoon te krijgen. Daarom gaat de man toch maar naar de afspraak. Hij heeft zijn rijbewijs nodig. De afspraak gaat heel snel. Er wordt een hartfilmpje gemaakt. Na de afspraak vindt de man het toch vreemd. Hij kijkt nog eens goed naar de doorverwijzing. En hij zoekt op wat de term 'AAA' betekent. Hij komt erachter dat dit de afkorting is van de medische term voor de aandoening aan zijn buikaorta. Zijn buikaorta is dus de reden voor de doorverwijzing.

Maar een controle aan zijn buikaorta is net nog gedaan. Hij had daar dus informatie over kunnen opsturen. De controle door de cardioloog van het CBR is dus overbodig. En de cardioloog heeft onterecht een hartfilmpje gemaakt. De man krijgt de rekening voor de controle: €88,97. Hij besluit om een klacht in te dienen bij het CBR. Hij vindt het niet terecht dat hij moet betalen voor een afspraak die overbodig is. En volgens hem komt het door het CBR dat hij naar deze overbodige afspraak is gegaan. Want de doorverwijzing van het CBR was onduidelijk en hij kon het CBR niet bereiken. Het CBR vindt de klacht ongegrond.

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar de klacht. De ombudsman vindt de klacht ongegrond. De informatie van het CBR over de reden van de doorverwijzing was kort, maar niet onjuist of onvolledig. De man had op verschillende manieren meer informatie kunnen krijgen. Hij heeft ná de afspraak opgezocht wat met 'AAA' werd bedoeld. Dit had hij ook voor het maken van een afspraak kunnen doen. Dat hij dit niet heeft gedaan, valt het CBR niet te verwijten. Ook ziet de Nationale ombudsman dat het hartfilmpje niet tot extra kosten heeft geleid. De € 88,97 die de man heeft betaald is het basistarief voor een rijbewijskering.

De Nationale ombudsman vindt wel dat het CBR een uitgebreidere uitleg had kunnen geven bij de doorverwijzing. Dit heeft hij aan het CBR meegegeven. Ook had de man een betere telefonische bereikbaarheid mogen verwachten. Dat heeft het CBR zelf ook erkend.