Ombudsman: houd oog voor mensenrechten van ingeslotenen in coronatijd

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  gevangenisdeur

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vraagt de minister voor Rechtsbescherming oog te hebben voor de gevolgen die coronamaatregelen hebben voor de fundamentele rechten van ingeslotenen. Hij roept de minister op steeds een zorgvuldige, transparante belangenafweging te maken bij het nemen, aanpassen of uitvoeren van de maatregelen.

  Van Zutphen: 'Ingeslotenen zijn in deze tijd nog meer dan normaal afhankelijk van de overheid voor hun gezondheid, contact met naasten en hun procesrechten. Coronamaatregelen zijn noodzakelijk, maar raken de mensenrechten van deze groep vaak nog meer dan andere burgers'.

  De ombudsman geeft de minister uitgangspunten mee bij coronamaatregelen in justitiële inrichtingen.

  De Nationale ombudsman prijst de inzet en opoffering van alle betrokken. In het bijzonder de medewerkers van de justitiële inrichtingen, ingeslotenen en hun familie. Het aantal coronabesmettingen in justitiële inrichtingen is vooralsnog beperkt. Tegelijkertijd ontving de ombudsman verschillende signalen van ingeslotenen en hun naasten over de coronamaatregelen die er gelden en de gevolgen ervan voor hun mensenrechten. Zo noemde men dat maatregelen niet ver genoeg gingen, of niet opgevolgd werden. Anderen kwamen juist in de knel omdat contact met naasten niet voldoende mogelijk was.

  Uitgangspunten

  De Nationale ombudsman vindt dat de overheid voor iedereen heldere en zorgvuldige afwegingen moet maken, als coronamaatregelen inbreuk maken op mensenrechten. Dit geldt zeker ook als het om ingeslotenen gaat, gezien hun al beperkte vrijheid. Daarom geeft de ombudsman de minister de volgende uitgangspunten mee bij de coronamaatregelen in justitiële inrichtingen:

  • Geef ingeslotenen en hun naasten duidelijke informatie, luister naar zorgen en wensen en zoek steeds naar alternatieven om daaraan tegemoet te komen.
  • Heb steeds uitdrukkelijk aandacht voor ingeslotenen, die een extra gezondheidsrisico lopen. Vraag juist ook bij deze groep naar hun zorgen en behoeftes en tref zo nodig extra maatregelen.
  • Lever regie en maatwerk wanneer schrijnende situaties dat nodig maken, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

  Bijlagen

  Brief aan de minister over ingeslotenen en coronamaatregelen (25 juni 2020) (pdf, 149.42 kB)