Rechtbanken

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman is deels bevoegd om klachten over Rechtbanken te behandelen.

  De Nationale ombudsman mag klachten behandelen over gedragingen van medewerkers (niet-rechtsprekend personeel) van rechtbanken. Dit gaat bijvoorbeeld over het contact aan de telefoon of het kwijtraken van een dossier. Hierover kunt u een klacht indienen bij de ombudsman

  Als het gaat om de gang van zaken van de rechtszitting, en met name over gedragingen van de rechter, dien uw klacht dan in bij het bestuur van de rechtbank.

  De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over beslissingen van rechters. U kunt hierover ook geen klacht indienen bij de rechtbank. Soms kunt u wel in beroep gaan. Informeer hierover bij de rechtbank of een Juridisch Loket.

  Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op de website van de Rechtspraak.

  Dien een klacht in

  Hebt u vragen? Bel ons gratis op 0800 - 33 55 555 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur).

  De Nationale ombudsman mag klachten behandelen over gedragingen van medewerkers (niet-rechtsprekend personeel) van rechtbanken. Dit gaat bijvoorbeeld over het contact aan de telefoon of het kwijtraken van een dossier. Hierover kunt u een klacht indienen bij de ombudsman

  Als het gaat om de gang van zaken van de rechtszitting, en met name over gedragingen van de rechter, dien uw klacht dan in bij het bestuur van de rechtbank.

  De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over beslissingen van rechters. U kunt hierover ook geen klacht indienen bij de rechtbank. Soms kunt u wel in beroep gaan. Informeer hierover bij de rechtbank of een Juridisch Loket.

  Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op de website van de Rechtspraak.