Jeugdzorg

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman is deels bevoegd om klachten over Jeugdzorg te behandelen.

  Bevoegd: De Nationale ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader. Dat wil zeggen dat de hulp van jeugdzorg niet vrijwillig door u is ingeroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rechtbank een ondertoezichtstelling heeft uitgesproken en jeugdzorg die ondertoezichtstelling uitvoert door het instellen van een gezinsvoogd binnen uw gezin. Dien een klacht in 

  Niet bevoegd: De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over vrijwillige jeugdzorg. Dat wil zeggen dat u op eigen initiatief de hulp van jeugdzorg heeft ingeroepen.

  Bureau Jeugdzorg is sinds 1 januari 2015 een nieuwe organisatie (Gecertificeerde Instelling) en in de meeste regio’s heeft het een andere naam zoals bijvoorbeeld “samen veilig” of “jeugdbescherming…”.

  Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op de website van Jeugdstem.

  Dien een klacht in

  Hebt u vragen? Bel ons gratis op 0800 - 33 55 555 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur).

  Bevoegd: De Nationale ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader. Dat wil zeggen dat de hulp van jeugdzorg niet vrijwillig door u is ingeroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rechtbank een ondertoezichtstelling heeft uitgesproken en jeugdzorg die ondertoezichtstelling uitvoert door het instellen van een gezinsvoogd binnen uw gezin. Dien een klacht in 

  Niet bevoegd: De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over vrijwillige jeugdzorg. Dat wil zeggen dat u op eigen initiatief de hulp van jeugdzorg heeft ingeroepen.

  Bevoegd: De Nationale ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader. Dat wil zeggen dat de hulp van jeugdzorg niet vrijwillig door u is ingeroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rechtbank een ondertoezichtstelling heeft uitgesproken en jeugdzorg die ondertoezichtstelling uitvoert door het instellen van een gezinsvoogd binnen uw gezin. Dien een klacht in 

  Niet bevoegd: De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over vrijwillige jeugdzorg. Dat wil zeggen dat u op eigen initiatief de hulp van jeugdzorg heeft ingeroepen.

  Bureau Jeugdzorg is sinds 1 januari 2015 een nieuwe organisatie (Gecertificeerde Instelling) en in de meeste regio’s heeft het een andere naam zoals bijvoorbeeld “samen veilig” of “jeugdbescherming…”.

  Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op de website van Jeugdstem.