Wageningen University, Ombudsfunctionaris voor studenten

Bij Wageningen University bestaat een ombudsfunctie voor studenten die wordt uitgeoefend door een van de studentendecanen: de ombudspersoon. Het is een aanvullende voorziening op de bestaande bezwaar- en beroepsprocedures.Studenten kunnen met een klacht over handelingen, gedragingen of concrete bejegening van een medewerker van Wageningen University naar de ombudspersoon gaan. Hetzelfde geldt voor een klacht over het nalaten van een handeling en over een ongewenste situatie. De interne klachtenprocedure kan eventueel een vervolg krijgen bij de Nationale Ombudsman. De volledige regeling over het indienen van klachten bij de Nationale Ombudsman is gepubliceerd op Onderwijsnet.

Adres
Droevendaalsesteeg 2 Forum - gebouwnr. 102
6708PB WAGENINGEN
Nederland
Postadres
Droevendaalsesteeg 2 Forum - gebouwnr. 102
6708PB WAGENINGEN
Nederland
Telefoonnummer
0317-483618
E-mailadres
ssc@wur.nl