Universiteit van Amsterdam (ombudsfunctionaris voor studenten en medewerkers)

De UvA investeert in het creëren van een veilig werk- en studieklimaat. De Ombudsfunctionaris heeft een belangrijke rol in het systeem van sociale veiligheid. Medewerkers en studenten kunnen vertrouwelijk bij de Ombudsfunctionaris terecht als er in de werksituatie of tijdens de studie behoefte ontstaat aan een luisterend oor, advies, bemiddeling of onderzoek. Dit kunnen verschillende situaties zijn, zoals problemen in de samenwerking, ongewenst gedrag en integriteitskwesties. De Ombudsfunctionaris heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt meldingen vertrouwelijk.

Adres
Spui 21
1012WX AMSTERDAM
Nederland
Postadres
Postbus 19268
1000GG AMSTERDAM
Nederland
Telefoonnummer
020-5252501